ALV LTC Dúndelle 2024

Beste tennisleden, beste allemaal!

GEWIJZIGD en SVP IN JE AGENDA ZETTEN !!!


Onze Algemene Leden Vergadering wordt gehouden in ons clubhuis op

DINSDAG 5 MAART om 20.00 uur

——————————————————————————————————————————Oproep

We hebben dringend behoefte aan meerdere bestuursleden en/of vrijwilligers die iets voor onze club willen doen. Zonder jullie hulp staat de trein straks stil! Spreek elkaar er op aan en vraag je niet af ÓF, maar WÁT je zou kunnen of willen doen. Hoe meer enthousiaste mensen, hoe beter. En hoe makkelijker ’t wordt. SAMEN STAAN WE STERK!

Denk met ons mee hoe we ons het beste kunnen organiseren om ONZE tennisclub draaiend te houden.

Dit wordt een belangrijk thema tijdens de ALV.

Kom daarom ALLEMAAL!!