Aangepaste maatregelen tennis vanaf 29 april 2020

Beste Leden,

Afgelopen dinsdag hebben jullie waarschijnlijk wel van minister president Rutte begrepen dat er een voorzichtige versoepeling van de maatregelen komt vanaf 29 april 2020. Met deze mail informeren wij jullie over de maatregelen die tot nu toe bekend zijn.

Volgende week verwachten wij meer duidelijkheid vanuit de VSG, sportbonden, de gemeente en de Veiligheidsregio over protocollen om het sporten binnen deze maatregelen verder op te starten.
Op dit moment zijn wij druk bezig met het voorbereiden van het opstarten van sporten voor jongeren tot en met 18 jaar.

Maatregelen kinderen tot en met 12 jaar

Kinderen tot en met 12 jaar mogen straks samen buiten tennissen, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn niet toegestaan. Ook mogen er geen ouders langs de lijn staan. Kantines en kleedkamers blijven gesloten; wie wil douchen, doet dit thuis. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen: blijf thuis.

Maatregelen jongeren van 13 tot en met 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten tennissen, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Jongeren moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn niet toegestaan. Ook hier geldt dat kantines gesloten blijven, er geen ouders langs de kant mogen staan en dat er thuis moet worden gedoucht. En net als voor iedereen geldt ook voor jongeren: blijf thuis bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid.

Maatregelen volwassenen

Ook met deze aangepaste maatregelen is het dus nog niet toegestaan vrij te tennissen voor volwassen. De KNLTB doet wel zijn best dit mogelijk te maken en zich voor te bereiden op sporten in een 1,5 meter samenleving.

De Voorjaarscompetities zijn verplaatst naar het najaar

De details over de inschrijvingen  voor de competities in het najaar volgen uiterlijk half mei vanuit de KNLTB.

Alle toernooien tot en met 14 juni zijn geannuleerd.

Goed nieuws voor de jeugd maar voor alle andere leden wordt nog geduld gevraagd en blijft het van belang gezond te blijven en goed om elkaar te blijven denken.

Houd de moed erin!

Met vriendelijke groet,

Bestuur LTC Dundelle